แจ้งเตือนการ login ssh (Centos) ผ่าน Line notify

Line notify การแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสทาง LINE

1.การสมัครใช้บริการ https://notify-bot.line.me/my/ 

เข้าระบบด้วยชื่อและรหัสผ่านที่เราใช้เล่น Line

จากนั้นเลือก รายการ ออก Access Token (สำหรับผู้พัฒนา) 

กด ออก Token

  • โปรดใส่ชื่อ Token (จะแสดงเมื่อมีการแจ้งเตือน)
  • เลือกห้องแชทที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือน (หากไม่มีให้สร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่)
  • กด ออก Token

จากนั้นจะได้ Token Code ดังภาพ (กรุณาเก็บใว้ให้ดี)

2.เข้าไปที่เซริฟเวอร์ CentOS ทาง SSH

จากนั้นใช้คำสั่ง vi /root/.bash_profile (กรณีที่ให้ เข้า root โดยตรง )

หรือ vi /home/user/.bash_profile (กรณีที่ให้ เข้า user อื่นก่อนเข้า root (แทนคำว่า user ด้วยชื่อ user) )

จากนั้นแก้ไขไฟล์ดังนี้

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs
curl -X POST -H ‘Authorization: Bearer [TOKEN CODE]’ -F ‘message=Adminbannok-WebServ 192.168.1.100 have SSH login’ https://notify-api.line.me/api/notify
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
unset USERNAME
“~/.bash_profile” 13L, 360C written

[TOKEN CODE] ให้ใส่ Token Code ที่ได้มาโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย []

หลังจากนั้นลอง Login SSH ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้าทาง Line แบบนี้ครับ